Hãy báo cho Khách biết giá gọi về VN cellphones hiện tại là 10.9 xu/phút. (các cty khác đã tăng lên 11.9)Rate Table 7.9 9.9