Tin tức

Các tin tức cũ

(Ngày 01/05/2013) Xin vui lòng login để xem tin hấp dẫn, Giải Thưởng Dành Cho Đại Lý Trong Tháng 5.

(Ngày 31/01/2013) Lunex Telecom xin thông báo giá cước mới gọi Việt Nam như sau: Gọi Sài Gòn là 7.9 xu/phút; gọi Tỉnh và Cell là 9.9 xu/phút. Rất mong quý đại lý hiểu và thông cảm về việc phải điều chỉnh giá cước ngoài mong muốn này.

(Ngày 18/01/2013) Thông tin về việc điều chỉnh giá cước gọi Việt Nam: 8.9xu và 9.9 xu. Trong tháng 2 năm 2013, Bộ Thông Tin và Truyền Thông của Việt Nam sẽ chính thức nâng giá cước, việc này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các công ty tại USA và trên thế giới đang cung cấp dịch vụ điện thoại gọi Việt Nam. Vì lý do này, Lunex Telecom có thể phải điều chỉnh giá cước lại như sau: Gọi Sài Gòn là 8.9 xu/phút; gọi Tỉnh và Mobile là 9.9 xu/phút. Rất mong quý đại lý hiểu và thông cảm về việc có thể phải điều chỉnh giá cước ngoài mong muốn này.Rate Table 7.9 9.9